Σύστημα Εγγραφών στο ΑΠΘ

register.auth

Καταχώρηση Στοιχείων

Για νέους επιτυχόντες

Δεν είναι περίοδος καταχώρησης στοιχείων.

Συμβουλευθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών για τις προθεσμίες εγγραφών.

Κατηγορία των επιτυχόντων διακριθέντων αθλητών

H φόρμα καταχώρησης στοιχείων για την κατηγορία των επιτυχόντων διακριθέντων αθλητών του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 θα ενεργοποιηθεί στις 27 Νοεμβρίου και θα παραμείνει ενεργή έως και 1 Δεκεμβρίου.

Για να προχωρήσεις στην Καταχώρηση των στοιχείων σου θα πρέπει να διαθέτεις τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. Τον Κωδικό Υποψηφίου Πανελληνίων Εξετάσεων. Αυτό θα είναι το username που θα χρησιμοποιήσεις για την είσοδο στην πλατφόρμα.
 2. Τον κωδικό που θα λάβεις με SMS στις 27 Νοεμβρίου στο κινητό που έχεις δηλώσει όταν έκανες την εγγραφή σου στην πλατφόρμα του ΥΠΑΙΘΑ. Αυτό θα είναι το password που θα χρησιμοποιήσεις για την είσοδο στην πλατφόρμα.
 3. Προσωπικό αριθμό κινητού τηλεφώνου. Σε αυτόν τον αριθμό θα αποσταλούν με SMS αργότερα τα απαραίτητα στοιχεία για τον ιδρυματικό σου λογαριασμό.
 4. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το παρόν υπόδειγμα, την οποία μπορείς να εκδώσεις είτε ψηφιακά μέσω της σχετικής υπηρεσίας από το gov.gr είτε να επικυρώσεις την έντυπη μορφή της σε ΚΕΠ. Αν την ΥΔ την έχεις εντύπως τότε θα χρειαστεί να τη μετατρέψεις σε ψηφιακή μορφή π.χ. βγάζοντας τη φωτογραφία, για να μπορέσεις να την ανεβάσεις στη φόρμα.
 5. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τμήματος Σπουδών.
  Κάποια δικαιολογητικά θα χρειαστεί να τα ενώσεις σε ένα αρχείο pdf. Αν δε διαθέτεις σαρωτή (scanner) ή κάποια σχετική εφαρμογή στο κινητό για σάρωση, δοκίμασε online εργαλεία όπως είναι το https://www.ilovepdf.com/merge_pdf.

Μετά την οριστική καταχώρηση, αν η υπεύθυνη δήλωση που καταχώρησες στη φόρμα έχει εκδοθεί μέσω της υπηρεσίας gov.gr, δεν απαιτείται κάτι άλλο. Διαφορετικά, εφόσον εκδόθηκε εντύπως και επικυρώθηκε μέσω ΚΕΠ, πρέπει στο ίδιο διάστημα (27/11 -01/12) να την υποβάλεις (την πρωτότυπη) στη Γραμματεία του Τμήματός σου είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από εσένα πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής.

Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία καταχώρησης στοιχείων θα βρεις σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από τη Γραμματεία του Τμήματός σου, θα λάβεις ένα SMS στον προσωπικό σου αριθμό κινητού τηλεφώνου που θα περιλαμβάνει το όνομα χρήστη (username) του ιδρυματικού σου λογαριασμού στο ΑΠΘ, έναν κωδικό ασφαλείας και οδηγίες για να ρυθμίσεις τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού.

Κατηγορία των επιτυχόντων με τις Πανελλαδικές εξετάσεις (συμπ. των Ελλήνων πολιτών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης) - και Σοβαρών παθήσεων

H φόρμα καταχώρησης στοιχείων για την κατηγορία των επιτυχόντων της κατηγορίας με τις Πανελλαδικές εξετάσεις (συμπ. των επιτυχόντων της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης) και Σοβαρών παθήσεων του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 θα ενεργοποιηθεί στις 28 Σεπτεμβρίου μετά τις 09:00 και θα παραμείνει ενεργή έως και 4 Οκτωβρίου.

Για να προχωρήσεις στην Καταχώρηση των στοιχείων σου θα πρέπει να διαθέτεις τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. Τον Κωδικό Υποψηφίου Πανελληνίων Εξετάσεων. Αυτό θα είναι το username που θα χρησιμοποιήσεις για την είσοδο στην πλατφόρμα.
 2. Τον κωδικό που θα λάβεις με SMS στις 28 Σεπτεμβρίου στο κινητό που έχεις δηλώσει όταν έκανες την εγγραφή σου στην πλατφόρμα του ΥΠΑΙΘΑ. Αυτό θα είναι το password που θα χρησιμοποιήσεις για την είσοδο στην πλατφόρμα.
 3. Προσωπικό αριθμό κινητού τηλεφώνου. Σε αυτόν τον αριθμό θα αποσταλούν με SMS αργότερα τα απαραίτητα στοιχεία για τον ιδρυματικό σου λογαριασμό.
 4. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το παρόν υπόδειγμα, την οποία μπορείς να εκδώσεις είτε ψηφιακά μέσω της σχετικής υπηρεσίας από το gov.gr είτε να επικυρώσεις την έντυπη μορφή της σε ΚΕΠ. Αν την ΥΔ την έχεις εντύπως τότε θα χρειαστεί να τη μετατρέψεις σε ψηφιακή μορφή π.χ. βγάζοντας τη φωτογραφία, για να μπορέσεις να την ανεβάσεις στη φόρμα.
 5. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τμήματος Σπουδών.
  Κάποια δικαιολογητικά θα χρειαστεί να τα ενώσεις σε ένα αρχείο pdf. Αν δε διαθέτεις σαρωτή (scanner) ή κάποια σχετική εφαρμογή στο κινητό για σάρωση, δοκίμασε online εργαλεία όπως είναι το https://www.ilovepdf.com/merge_pdf.

Μετά την οριστική καταχώρηση, αν η υπεύθυνη δήλωση που καταχώρησες στη φόρμα έχει εκδοθεί μέσω της υπηρεσίας gov.gr, δεν απαιτείται κάτι άλλο. Διαφορετικά, εφόσον εκδόθηκε εντύπως και επικυρώθηκε μέσω ΚΕΠ, πρέπει στο ίδιο διάστημα (28/9 -04/10) να την υποβάλεις (την πρωτότυπη) στη Γραμματεία του Τμήματός σου είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από εσένα πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής.

Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία καταχώρησης στοιχείων θα βρεις σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από τη Γραμματεία του Τμήματός σου, θα λάβεις ένα SMS στον προσωπικό σου αριθμό κινητού τηλεφώνου που θα περιλαμβάνει το όνομα χρήστη (username) του ιδρυματικού σου λογαριασμού στο ΑΠΘ, έναν κωδικό ασφαλείας και οδηγίες για να ρυθμίσεις τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού.

Κατηγορία των επιτυχόντων 2023 τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

H φόρμα καταχώρησης στοιχείων για την κατηγορία των επιτυχόντων της κατηγορίας 2023 του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών θα ενεργοποιηθεί στις 18 Οκτωβρίου μετά τις 09:00 και θα παραμείνει ενεργή έως και 27 Οκτωβρίου.

Για να προχωρήσεις στην Καταχώρηση των στοιχείων σου θα πρέπει να διαθέτεις τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. Το username που θα χρησιμοποιήσεις για την είσοδο στην πλατφόρμα. Το username που θα εισάγεις είναι το πρόθεμα 86+Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας. Αν πχ έχεις  ΑΔΤ ΑΒ111111 θα συμπληρώσεις 86ΑΒ111111 σαν username.
 2. Τον κωδικό που θα λάβεις με SMS στις 18 Οκτωβρίου στο κινητό που έχεις δηλώσει στη Γραμματεία του Τμήματος. Αυτό θα είναι το password που θα χρησιμοποιήσεις για την είσοδο στην πλατφόρμα.
 3. Προσωπικό αριθμό κινητού τηλεφώνου. Σε αυτόν τον αριθμό θα αποσταλούν με SMS αργότερα τα απαραίτητα στοιχεία για τον ιδρυματικό σου λογαριασμό.
 4. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το παρόν υπόδειγμα, την οποία μπορείς να εκδώσεις είτε ψηφιακά μέσω της σχετικής υπηρεσίας από το gov.gr είτε να επικυρώσεις την έντυπη μορφή της σε ΚΕΠ. Αν την ΥΔ την έχεις εντύπως τότε θα χρειαστεί να τη μετατρέψεις σε ψηφιακή μορφή π.χ. βγάζοντας τη φωτογραφία, για να μπορέσεις να την ανεβάσεις στη φόρμα.
 5. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή.  Συγκεκριμένα απαιτούνται: i) Φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας, ii) Απολυτήριο Λυκείου ή Γυμνασίου για τα Ταλέντα, iii) Δήλωση εργαστηρίου, iv) Φωτοτυπία ταυτότητας. Δείτε τη σχετική ανακοίνωση.
  Κάποια δικαιολογητικά θα χρειαστεί να τα ενώσεις σε ένα αρχείο pdf. Αν δε διαθέτεις σαρωτή (scanner) ή κάποια σχετική εφαρμογή στο κινητό για σάρωση, δοκίμασε online εργαλεία όπως είναι το https://www.ilovepdf.com/merge_pdf.

Μετά την οριστική καταχώρηση, αν η υπεύθυνη δήλωση που καταχώρησες στη φόρμα έχει εκδοθεί μέσω της υπηρεσίας gov.gr, δεν απαιτείται κάτι άλλο. Διαφορετικά, εφόσον εκδόθηκε εντύπως και επικυρώθηκε μέσω ΚΕΠ, πρέπει στο ίδιο διάστημα (18/10 – 27/10) να την υποβάλεις (την πρωτότυπη) στη Γραμματεία του Τμήματός σου είτε αυτοπροσώπως ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από εσένα πρόσωπο είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής.

Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία καταχώρησης στοιχείων θα βρεις σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από τη Γραμματεία του Τμήματός σου, θα λάβεις ένα SMS στον προσωπικό σου αριθμό κινητού τηλεφώνου που θα περιλαμβάνει το όνομα χρήστη (username) του ιδρυματικού σου λογαριασμού στο ΑΠΘ, έναν κωδικό ασφαλείας και οδηγίες για να ρυθμίσεις τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού.

Κατηγορία των επιτυχόντων από περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές

H φόρμα καταχώρησης στοιχείων για την κατηγορία των επιτυχόντων από περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 θα ενεργοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου μετά τις 09:00 και θα παραμείνει ενεργή έως και 13 Οκτωβρίου.

Για να προχωρήσεις στην Καταχώρηση των στοιχείων σου θα πρέπει να διαθέτεις τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. Τον Κωδικό Υποψηφίου Πανελληνίων Εξετάσεων. Αυτό θα είναι το username που θα χρησιμοποιήσεις για την είσοδο στην πλατφόρμα.
 2. Τον κωδικό που θα λάβεις με SMS στις 9 Οκτωβρίου στο κινητό που έχεις δηλώσει όταν έκανες την εγγραφή σου στην πλατφόρμα του ΥΠΑΙΘΑ. Αυτό θα είναι το password που θα χρησιμοποιήσεις για την είσοδο στην πλατφόρμα.
 3. Προσωπικό αριθμό κινητού τηλεφώνου. Σε αυτόν τον αριθμό θα αποσταλούν με SMS αργότερα τα απαραίτητα στοιχεία για τον ιδρυματικό σου λογαριασμό.
 4. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το παρόν υπόδειγμα, την οποία μπορείς να εκδώσεις είτε ψηφιακά μέσω της σχετικής υπηρεσίας από το gov.gr είτε να επικυρώσεις την έντυπη μορφή της σε ΚΕΠ. Αν την ΥΔ την έχεις εντύπως τότε θα χρειαστεί να τη μετατρέψεις σε ψηφιακή μορφή π.χ. βγάζοντας τη φωτογραφία, για να μπορέσεις να την ανεβάσεις στη φόρμα.
 5. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τμήματος Σπουδών.
  Κάποια δικαιολογητικά θα χρειαστεί να τα ενώσεις σε ένα αρχείο pdf. Αν δε διαθέτεις σαρωτή (scanner) ή κάποια σχετική εφαρμογή στο κινητό για σάρωση, δοκίμασε online εργαλεία όπως είναι το https://www.ilovepdf.com/merge_pdf.

Μετά την οριστική καταχώρηση, αν η υπεύθυνη δήλωση που καταχώρησες στη φόρμα έχει εκδοθεί μέσω της υπηρεσίας gov.gr, δεν απαιτείται κάτι άλλο. Διαφορετικά, εφόσον εκδόθηκε εντύπως και επικυρώθηκε μέσω ΚΕΠ, πρέπει στο ίδιο διάστημα (9/10 – 13/10) να την υποβάλεις (την πρωτότυπη) στη Γραμματεία του Τμήματός σου είτε αυτοπροσώπως ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από εσένα πρόσωπο είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής.

Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία καταχώρησης στοιχείων θα βρεις σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από τη Γραμματεία του Τμήματός σου, θα λάβεις ένα SMS στον προσωπικό σου αριθμό κινητού τηλεφώνου που θα περιλαμβάνει το όνομα χρήστη (username) του ιδρυματικού σου λογαριασμού στο ΑΠΘ, έναν κωδικό ασφαλείας και οδηγίες για να ρυθμίσεις τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού.

Κατηγορία εισαγομένων Ελλήνων του εξωτερικού, τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων του εξωτερικού

H φόρμα καταχώρησης στοιχείων για την κατηγορία των επιτυχόντων της κατηγορίας εισαγομένων Ελλήνων του εξωτερικού, τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων του εξωτερικού του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 θα ενεργοποιηθεί στις 3 Οκτωβρίου μετά τις 13:00 (και αφού παραληφθεί η σχετική εγκύκλιος από το ΥΠΑΙΘΑ) και θα παραμείνει ενεργή έως και 10 Οκτωβρίου.

Για να προχωρήσεις στην Καταχώρηση των στοιχείων σου θα πρέπει να διαθέτεις τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. Τον Κωδικό Υποψηφίου των Εξετάσεων Ομογενών. Αυτό θα είναι το username που θα χρησιμοποιήσεις για την είσοδο στην πλατφόρμα.
 2. Τον κωδικό που θα λάβεις με SMS στις 3 Οκτωβρίου μετά τις 13:00 στον αριθμό κινητού που δήλωσες στην εφαρμογή του ΥΠΑΙΘΑ. Αυτό θα είναι το password που θα χρησιμοποιήσεις για την είσοδο στην πλατφόρμα (αν δεν λάβεις SMS χρησιμοποίησε για κωδικό το έτος γέννησής σου).
 3. Προσωπικό αριθμό κινητού τηλεφώνου. Σε αυτόν τον αριθμό θα αποσταλούν με SMS αργότερα τα απαραίτητα στοιχεία για τον ιδρυματικό σου λογαριασμό.
 4. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τμήματος Σπουδών, την οποία μπορείς να εκδώσεις είτε ψηφιακά μέσω της σχετικής υπηρεσίας από το gov.gr είτε να επικυρώσεις την έντυπη μορφή της σε ΚΕΠ. Αν την ΥΔ την έχεις εντύπως τότε θα χρειαστεί να τη μετατρέψεις σε ψηφιακή μορφή π.χ. βγάζοντας τη φωτογραφία, για να μπορέσεις να την ανεβάσεις στη φόρμα.
 5. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τμήματος Σπουδών.
  Κάποια δικαιολογητικά θα χρειαστεί να τα ενώσεις σε ένα αρχείο pdf. Αν δε διαθέτεις σαρωτή (scanner) ή κάποια σχετική εφαρμογή στο κινητό για σάρωση, δοκίμασε online εργαλεία όπως είναι το https://www.ilovepdf.com/merge_pdf.

Μετά την οριστική καταχώρηση, πρέπει:

 1. να εκτυπώσεις τη σελίδα που εμφανίζεται με συμπληρωμένα τα στοιχεία σου για να την υπογράψεις,
 2. να καταθέσεις στη Γραμματεία σου τα παραπάνω μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που κατέθεσες και ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να επισκεφθείς τη Γραμματεία του Τμήματός σου αυτοπροσώπως είτε να την επισκεφθεί εξουσιοδοτημένο πρόσωπο μέχρι και τις 10 Οκτωβρίου 2023 ώστε να εγκριθεί και να ολοκληρωθεί η εγγραφή σου. Εναλλακτικά, στο ίδιο διάστημα μπορείς να τα αποστείλεις ταχυδρομικά στη Γραμματεία με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής.

Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία καταχώρησης στοιχείων θα βρεις σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από τη Γραμματεία του Τμήματός σου και την έγκριση της εγγραφής σου από τη Συνέλευση Τμήματος θα λάβεις ένα SMS στον προσωπικό σου αριθμό κινητού τηλεφώνου που θα περιλαμβάνει το όνομα χρήστη (username) του ιδρυματικού σου λογαριασμού στο ΑΠΘ, έναν κωδικό ασφαλείας και οδηγίες για να ρυθμίσεις τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού.

Κατηγορία των επιτυχόντων μετεγγραφών

H φόρμα καταχώρησης στοιχείων για την κατηγορία των επιτυχόντων μετεγγραφών του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 θα ενεργοποιηθεί στις 16 Νοεμβρίου και θα παραμείνει ενεργή έως και 30 Νοεμβρίου.

Για να προχωρήσεις στην Καταχώρηση των στοιχείων σου θα πρέπει να διαθέτεις τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. Τον Κωδικό Υποψηφίου Πανελληνίων Εξετάσεων. Αυτό θα είναι το username που θα χρησιμοποιήσεις για την είσοδο στην πλατφόρμα.
 2. Τον κωδικό που θα λάβεις με SMS στις 16 Νοεμβρίου στον αριθμό κινητού που δήλωσες στην εφαρμογή του ΥΠΑΙΘΑ. Αυτό θα είναι το password που θα χρησιμοποιήσεις για την είσοδο στην πλατφόρμα.
 3. Προσωπικό αριθμό κινητού τηλεφώνου. Σε αυτόν τον αριθμό θα αποσταλούν με SMS αργότερα τα απαραίτητα στοιχεία για τον ιδρυματικό σου λογαριασμό.
 4. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τμήματος Σπουδών, την οποία μπορείς να εκδώσεις είτε ψηφιακά μέσω της σχετικής υπηρεσίας από το gov.gr είτε να επικυρώσεις την έντυπη μορφή της σε ΚΕΠ. Αν την ΥΔ την έχεις εντύπως τότε θα χρειαστεί να τη μετατρέψεις σε ψηφιακή μορφή π.χ. βγάζοντας τη φωτογραφία, για να μπορέσεις να την ανεβάσεις στη φόρμα.
 5. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τμήματος Σπουδών.
  Κάποια δικαιολογητικά θα χρειαστεί να τα ενώσεις σε ένα αρχείο pdf. Αν δε διαθέτεις σαρωτή (scanner) ή κάποια σχετική εφαρμογή στο κινητό για σάρωση, δοκίμασε online εργαλεία όπως είναι το https://www.ilovepdf.com/merge_pdf.

Μετά την οριστική καταχώρηση, πρέπει να καταθέσεις στη Γραμματεία σου  όλα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που κατέθεσες και ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να επισκεφθείς τη Γραμματεία του Τμήματός σου αυτοπροσώπως είτε να την επισκεφθεί εξουσιοδοτημένο πρόσωπο μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου 2023 ώστε να εγκριθεί και να ολοκληρωθεί η εγγραφή σου. Εναλλακτικά, στο ίδιο διάστημα μπορείς να τα αποστείλεις ταχυδρομικά στη Γραμματεία με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής.

Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία καταχώρησης στοιχείων θα βρεις σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Με την ολοκλήρωση της μετεγγραφής σου θα λάβεις ένα SMS στον προσωπικό σου αριθμό κινητού τηλεφώνου που θα περιλαμβάνει το όνομα χρήστη (username) του ιδρυματικού σου λογαριασμού στο ΑΠΘ, έναν κωδικό ασφαλείας και οδηγίες για να ρυθμίσεις τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού.

Κατηγορία Αλλοδαποί - Αλλογενείς απόφοιτοι λυκείων εκτός Ε.Ε. και απόφοιτοι λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε.

H φόρμα καταχώρησης στοιχείων για την κατηγορία Αλλοδαποί – Αλλογενείς (για το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024) θα ενεργοποιηθεί από 12 Σεπτεμβρίου μετά τις 09:00 και θα παραμείνει ενεργή έως και 25 Σεπτεμβρίου

Για να προχωρήσεις στην Καταχώρηση των στοιχείων σου θα πρέπει να διαθέτεις τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. Τον κωδικό που αναγράφεται στο μηχανογραφικό δελτίο και αποτελείται από Κωδ.Χώρας, Κατηγ, Αυξ.αριθμό. Αυτό θα είναι το username που θα χρησιμοποιήσεις για την είσοδο στην πλατφόρμα.
 2. Το έτος γέννησής σου. Αυτό θα είναι το password που θα χρησιμοποιήσεις για την είσοδο στην πλατφόρμα.
 3. Την κυπριακή σου ταυτότητα (αν είσαι Κύπριος) ή το διαβατήριό σου.
 4. Τον προσωπικό σου αριθμό κινητού τηλεφώνου.
  Σε αυτόν τον αριθμό θα αποσταλούν με SMS αργότερα οι κωδικοί για τη δημιουργία του ιδρυματικού σου λογαριασμού.
 5. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή. Την απαραίτητη υπεύθυνη δήλωση θα τη βρεις σε αυτόν τον σύνδεσμο.
  Κάποια δικαιολογητικά θα χρειαστεί να τα ενώσεις σε ένα αρχείο pdf. Αν δε διαθέτεις σαρωτή (scanner) ή κάποια σχετική εφαρμογή στο κινητό για σάρωση, δοκίμασε online εργαλεία όπως είναι το https://www.ilovepdf.com/merge_pdf

Μετά την οριστική καταχώρηση, πρέπει:

 1. να εκτυπώσεις τη σελίδα που εμφανίζεται με συμπληρωμένα τα στοιχεία σου για να την υπογράψεις,
 2. να καταθέσεις στη Γραμματεία σου τα παραπάνω μαζί με όλα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά (βλ. ανακοίνωση Τμήματος σπουδών) που κατέθεσες και ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να επισκεφθείς τη γραμματεία σου αυτοπροσώπως είτε να την επισκεφθεί εξουσιοδοτημένο πρόσωπο μέχρι και τις 25 Σεπτεμβρίου ώστε να εγκριθεί και να ολοκληρωθεί η εγγραφή σου. Εναλλακτικά, στο ίδιο διάστημα μπορείς να τα αποστείλεις ταχυδρομικά στη Γραμματεία σου με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής.
  Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία καταχώρησης στοιχείων θα βρεις σε αυτόν σύνδεσμο.

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σου θα λάβεις ένα SMS στο κινητό που δήλωσες το οποίο θα περιέχει τα απαραίτητα στοιχεία του ιδρυματικού σου λογαριασμού και θα πρέπει να ορίσεις τον κωδικό σου με αυτά.

Οι επιτυχόντες του έτους 2022 αυτής της κατηγορίας ΔΕΝ καταχωρούν τα στοιχεία τους μέσα από αυτές τις σελίδες αλλά καταθέτουν στο ίδιο χρονικό διάστημα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη γραμματεία του τμήματος επιτυχίας.

Κατηγορία των επιτυχόντων μετεγγραφών συμπληρωματικού πίνακα

H φόρμα καταχώρησης στοιχείων για την κατηγορία των επιτυχόντων μετεγγραφών συμπληρωματικού πίνακα του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 θα ενεργοποιηθεί στις 16 Φεβρουαρίου και θα παραμείνει ενεργή έως και 23 Φεβρουαρίου.

Για να προχωρήσεις στην Καταχώρηση των στοιχείων σου θα πρέπει να διαθέτεις τα ακόλουθα στοιχεία:

  1. Τον Κωδικό Υποψηφίου Πανελληνίων Εξετάσεων. Αυτό θα είναι το username που θα χρησιμοποιήσεις για την είσοδο στην πλατφόρμα.
  2. Τον κωδικό που θα λάβεις με SMS στο κινητό που έχεις δηλώσει όταν έκανες την αίτηση μετεγγραφής σου στην πλατφόρμα του ΥΠΑΙΘ. Αυτό θα είναι το password που θα χρησιμοποιήσεις για την είσοδο στην πλατφόρμα. Θα αποσταλεί μόλις ενεργοποιηθεί η φόρμα σε αυτό το περιβάλλον.
  3. Την Αστυνομική σου Ταυτότητα (ή διαβατήριο).
  4. Τον προσωπικό σου αριθμό κινητού τηλεφώνου.
   Σε αυτόν τον αριθμό θα αποσταλούν με SMS αργότερα οι κωδικοί για τη δημιουργία του ιδρυματικού σου λογαριασμού.
  5. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το παρόν υπόδειγμα, την οποία μπορείς να εκδώσεις είτε ψηφιακά μέσω της σχετικής υπηρεσίας από το gov.gr είτε να επικυρώσεις την έντυπη μορφή της σε ΚΕΠ. Αν την ΥΔ την έχεις εντύπως τότε θα χρειαστεί να την μετατρέψεις σε ψηφιακή μορφή π.χ. βγάζοντας τη φωτογραφία, για να μπορέσεις να την ανεβάσεις στη φόρμα.
  6. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τμήματος Σπουδών.

Κάποια δικαιολογητικά θα χρειαστεί να τα ενώσεις σε ένα αρχείο pdf. Αν δε διαθέτεις σαρωτή (scanner) ή κάποια σχετική εφαρμογή στο κινητό για σάρωση πολλών αρχείων ταυτόχρονα, δοκίμασε online εργαλεία που δίνουν δυνατότητα συγχώνευσης αρχείων pdf, όπως είναι το https://www.pdf-merge.com

Μετά την οριστική καταχώρηση, πρέπει να καταθέσεις στη Γραμματεία σου τα παραπάνω μαζί με όλα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που κατέθεσες και ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να επισκεφθείς τη γραμματεία σου αυτοπροσώπως είτε να την επισκεφθεί εξουσιοδοτημένο πρόσωπο μέχρι και τις 23 Φεβρουαρίου, ώστε να εγκριθεί και να ολοκληρωθεί η μετεγγραφή σου. Εναλλακτικά, στο ίδιο διάστημα μπορείς να τα αποστείλεις ταχυδρομικά στη Γραμματεία σου με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής.

Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία καταχώρησης στοιχείων θα βρεις σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Με την ολοκλήρωση της μετεγγραφής σου θα λάβεις ένα SMS στο κινητό που δήλωσες το οποίο θα περιέχει οδηγίες για να προχωρήσεις στη δημιουργία του ιδρυματικού σου λογαριασμού.