Σύστημα Εγγραφών στο ΑΠΘ

register.auth

Αίτηση Σίτισης​

Η υποβολή της ηλεκτρονικής Αίτησης Σίτισης είναι υποχρεωτική για τους ενδιαφερόμενους και ξεκινάει από την 1η Σεπτεμβρίου για κάθε νέο ακαδημαϊκό έτος.

 

Σας γνωρίζουμε ότι :

  1. Τα προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζονται από την Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του Α.Π.Θ. σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων της Ε.Ε. (GDPR – ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/679)
  2. Η επικοινωνία για την πορεία της αίτησης σας, θα πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση του ακαδημαϊκού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.
  3. Η Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του Α.Π.Θ στα πλαίσια της ενημέρωσής σας, δύναται να αποστέλλει ενημερωτικό / πληροφοριακό υλικό στην διεύθυνση του ακαδημαϊκού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας

 

Για να προχωρήσεις πρέπει να διαθέτεις τα παρακάτω:

  1. Ιδρυματικό λογαριασμό (εάν τον απέκτησες σήμερα, από αύριο θα μπορείς να υποβάλεις αίτηση)
  2. ΑΦΜ δικό σου (εφόσον είσαι πάνω από 25 ετών ή υποβάλλεις φορολογική δήλωση) και των γονέων/κηδεμόνων/συζύγου
  3. Τελευταίο εκκαθαριστικό( ΦΕΦΠ) και Ε1 δικό σου και των γονέων/κηδεμόνων/συζύγου από ΑΑΔΕ (taxisnet)
  4. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (Να έχει εκδοθεί εντός του έτους)

 

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσεις για την Αίτηση Σίτισης είναι:

  1. ηλεκτρονική συμπλήρωση της Αίτησης Σίτισης μέσα από αυτές τις σελίδες
  2. μεταφόρτωση (upload) όλων των ψηφιοποιημένων εγγράφων

 

Οδηγίες και δικαιολογητικά από την Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη ΑΠΘ