Σύστημα Εγγραφών στο ΑΠΘ

Αίτηση Σίτισης

Η υποβολή της ηλεκτρονικής Αίτησης Σίτισης είναι υποχρεωτική για τους ενδιαφερόμενους και ξεκινάει από την 1η Σεπτεμβρίου για κάθε νέο ακαδημαϊκό έτος.

Σας γνωρίζουμε ότι :
 1. Τα προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζονται από την Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του Α.Π.Θ. σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων της Ε.Ε. (GDPR - ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/679)
 2. Η επικοινωνία για την πορεία της αίτησης σας, θα πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση του ακαδημαϊκού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.
 3. Η Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του Α.Π.Θ στα πλαίσια της ενημέρωσής σας, δύναται να αποστέλλει ενημερωτικό / πληροφοριακό υλικό στην διεύθυνση του ακαδημαϊκού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας

Για να προχωρήσεις πρέπει να διαθέτεις τα παρακάτω:
 1. Ιδρυματικό λογαριασμό (εάν τον απέκτησες σήμερα, από αύριο θα μπορείς να υποβάλεις αίτηση)
 2. ΑΦΜ δικό σου (εφόσον είσαι πάνω από 25 ετών ή υποβάλλεις φορολογική δήλωση) και των γονέων/κηδεμόνων/συζύγου
 3. Τελευταίο εκκαθαριστικό δικό σου και των γονέων/κηδεμόνων/συζύγου, εκτυπωμένο από ΓΓΠΣ (taxisnet)
 4. Εκτυπωτή (αν δεν διαθέτεις μπορεί να ολοκληρώσεις την Αίτηση Σίτισης και να την αποθηκεύσεις για να την εκτυπώσεις αργότερα)
 5. Κάποιο μέσο ψηφιακής σάρωσης ή φωτογράφισης

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσεις για την Αίτηση Σίτισης είναι:
 1. ηλεκτρονική συμπλήρωση της Αίτησης Σίτισης μέσα από αυτές τις σελίδες
 2. εκτύπωση της Αίτησης Σίτισης και της λίστας δικαιολογητικών που πρέπει να συγκεντρώσεις
 3. υπογραφή της Αίτησης Σίτισης και κάθε υπεύθυνης δήλωσης
 4. σάρωση ή φωτογράφιση όλων των εντύπων που προετοίμασες παραπάνω
 5. μεταφόρτωση (upload) όλων των ψηφιοποιημένων εγγράφων (εκ των υστέρων)
 6. αναμονή για οδηγίες σε email σου μετά την διεκπεραίωση της αίτησης από την Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη

Οδηγίες και δικαιολογητικά από την Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη ΑΠΘ
Έχουν κατατεθεί 9092 ηλεκτρονικές αίτησεις σίτισης.
Εκκίνηση