Σύστημα Εγγραφών στο ΑΠΘ

Καταχώρηση στοιχείων

1.Κατηγορία των επιτυχόντων με τις υποκατηγορίες των Αθλητών

H φόρμα καταχώρησης στοιχείων για την κατηγορία των επιτυχόντων με τις υποκατηγορίες των Αθλητών του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 θα ενεργοποιηθεί στις 22 Νοεμβρίου και θα παραμείνει ενεργή έως και 30 Νοεμβρίου.

Για να προχωρήσεις στην Καταχώρηση των στοιχείων σου θα πρέπει να διαθέτεις τα ακόλουθα στοιχεία:
 1. Τον Κωδικό Υποψηφίου Πανελληνίων Εξετάσεων. Αυτό θα είναι το username που θα χρησιμοποιήσεις για την είσοδο στην πλατφόρμα.
 2. Τον κωδικό που θα λάβεις με SMS στο κινητό που έχεις δηλώσει όταν έκανες την εγγραφή σου στην πλατφόρμα του ΥΠΑΙΘ. Αυτό θα είναι το password που θα χρησιμοποιήσεις για την είσοδο στην πλατφόρμα. Θα αποσταλεί μόλις ενεργοποιηθεί η φόρμα σε αυτό το περιβάλλον.
 3. Την Αστυνομική σου Ταυτότητα (ή διαβατήριο).
 4. Τον προσωπικό σου αριθμό κινητού τηλεφώνου.
  Σε αυτόν τον αριθμό θα αποσταλούν με SMS αργότερα οι κωδικοί για τη δημιουργία του ιδρυματικού σου λογαριασμού.
 5. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το παρόν υπόδειγμα, την οποία μπορείς να εκδώσεις είτε ψηφιακά μέσω της σχετικής υπηρεσίας από το gov.gr είτε να επικυρώσεις την έντυπη μορφή της σε ΚΕΠ. Αν την ΥΔ την έχεις εντύπως τότε θα χρειαστεί να την μετατρέψεις σε ψηφιακή μορφή π.χ. βγάζοντας τη φωτογραφία, για να μπορέσεις να την ανεβάσεις στη φόρμα.
 6. Απλή εκτύπωση του ΑΜΚΑ σου από εδώ
 7. Tα απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταχώρηση στοιχείων δημοσιεύονται στην ανακοίνωση του Τμήματος Σπουδών.

  Κάποια δικαιολογητικά θα χρειαστεί να τα ενώσεις σε ένα αρχείο pdf. Αν δε διαθέτεις σαρωτή (scanner) ή κάποια σχετική εφαρμογή στο κινητό για ένωση εγγράφων σε ένα αρχείο, δοκίμασε online εργαλεία όπως είναι το https://www.pdf-merge.com

Μετά την οριστική καταχώρηση, αν η υπεύθυνη δήλωση που καταχώρησες στη φόρμα έχει εκδοθεί μέσω της υπηρεσίας gov.gr , δεν απαιτείται κάτι άλλο. Διαφορετικά, εφόσον εκδόθηκε εντύπως και επικυρώθηκε μέσω ΚΕΠ, πρέπει στο ίδιο διάστημα (22-30 Νοεμβρίου) να την υποβάλεις (την πρωτότυπη) στη Γραμματεία του Τμήματός σου είτε αυτοπροσώπως ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από εσένα πρόσωπο είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής.

Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία καταχώρησης στοιχείων θα βρεις σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από τη Γραμματεία του Τμήματός σου, θα λάβεις ένα SMS το οποίο θα περιέχει οδηγίες για να προχωρήσεις στη δημιουργία του ιδρυματικού σου λογαριασμού.

2. Κατηγορία των επιτυχόντων μετεγγραφών

H φόρμα καταχώρησης στοιχείων για την κατηγορία των επιτυχόντων μετεγγραφών του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 θα ενεργοποιηθεί στις 14 Νοεμβρίου μετά τις 13:00 και θα παραμείνει ενεργή έως και 23 Νοεμβρίου.

Για να προχωρήσεις στην Καταχώρηση των στοιχείων σου θα πρέπει να διαθέτεις τα ακόλουθα στοιχεία:
 1. Τον Κωδικό Υποψηφίου Πανελληνίων Εξετάσεων. Αυτό θα είναι το username που θα χρησιμοποιήσεις για την είσοδο στην πλατφόρμα.
 2. Τον κωδικό που θα λάβεις με SMS στο κινητό που έχεις δηλώσει όταν έκανες την αίτηση μετεγγραφής σου στην πλατφόρμα του ΥΠΑΙΘ. Αυτό θα είναι το password που θα χρησιμοποιήσεις για την είσοδο στην πλατφόρμα. Θα αποσταλεί μόλις ενεργοποιηθεί η φόρμα σε αυτό το περιβάλλον.
 3. Τον προσωπικό σου αριθμό κινητού τηλεφώνου.
  Σε αυτόν τον αριθμό θα αποσταλούν με SMS αργότερα οι κωδικοί για τη δημιουργία του ιδρυματικού σου λογαριασμού.
 4. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το παρόν υπόδειγμα, την οποία μπορείς να εκδώσεις είτε ψηφιακά μέσω της σχετικής υπηρεσίας από το gov.gr είτε να επικυρώσεις την έντυπη μορφή της σε ΚΕΠ. Αν την ΥΔ την έχεις εντύπως τότε θα χρειαστεί να την μετατρέψεις σε ψηφιακή μορφή π.χ. βγάζοντας τη φωτογραφία, για να μπορέσεις να την ανεβάσεις στη φόρμα.
 5. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τμήματος Σπουδών.

 6. Κάποια δικαιολογητικά θα χρειαστεί να τα ενώσεις σε ένα αρχείο pdf. Αν δε διαθέτεις σαρωτή (scanner) ή κάποια σχετική εφαρμογή στο κινητό για ένωση εγγράφων σε ένα αρχείο, δοκίμασε online εργαλεία όπως είναι το https://www.pdf-merge.com

Μετά την οριστική καταχώρηση, πρέπει να καταθέσεις στη Γραμματεία σου τα παραπάνω μαζί με όλα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που κατέθεσες και ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να επισκεφθείς τη γραμματεία σου αυτοπροσώπως είτε να την επισκεφθεί εξουσιοδοτημένο πρόσωπο μέχρι και τις 23 Νοεμβρίου, ώστε να εγκριθεί και να ολοκληρωθεί η μετεγγραφή σου. Εναλλακτικά, στο ίδιο διάστημα μπορείς να τα αποστείλεις ταχυδρομικά στη Γραμματεία σου με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής.

Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία καταχώρησης στοιχείων θα βρεις σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Με την ολοκλήρωση της μετεγγραφής σου θα λάβεις ένα SMS στο κινητό που δήλωσες το οποίο θα περιέχει οδηγίες για να προχωρήσεις στη δημιουργία του ιδρυματικού σου λογαριασμού.

Εκκίνηση