Σύστημα Εγγραφών στο ΑΠΘ

Φοιτητές στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο ανά ημέρα